NƯỚC HOA

Nước hoa chính là cái tôi thứ hai, là phong cách riêng của người sử dụng thông qua mùi hương họ lựa chọn. Mùi hương khi đó không chỉ là khái niệm gắn với cảm giác thuần túy mà còn là cảm xúc, là ký ức, là câu chuyện nội tâm ta muốn kể