• Bạn chưa có tài khoản?

    Họ: Mật khẩu:
    Tên: Xác nhận mật khẩu:  
    Email: Mã bảo vệ:
     Security code
  • Bạn đã có tài khoản?

Đăng nhập | Đăng ký
online

Lovely Sale - Happy New Year 2018

* Thời gian áp dụng: từ 7/1 đến 31/1/2018

1. Miss Vietnam, Miss Saigon Elegance: giảm 10%

2. Deandre, Jardin De Floire, Arom aLink, Mirage, Zeus

- Mua 1 sản phẩm giảm giá 10%

- Mua 2 sản phẩm giảm giá 20%

- Mua 3 sản phẩm trở lên giảm giá 30%

- Số lượng sản phẩm tính trên cùng 1 hóa đơn. Không được cộng dồn hóa đơn.

3. Nước hoa nhập: giảm 40%

 

pp-SCPerfume-01-1.jpg

Top